- +

Ta deler av læretiden i utlandet

Lærlinger i Innlandet kan søke om utenlandsopphold i 14 uker som en del av læretida.

 www.reisut.no