- +

Ta deler av læretiden i utlandet

Lærlinger i Oppland og Hedmark kan søke om utenlandsopphold i 14 uker som en del av læretida. I høst reiser 35 lærlinger ut. Landa de reiser til er Danmark, England, Irland, Tyskland, Spania, Italia og Malta. Planleggingen for våren 2013 er i gang.

Kontakt Pål Tvete for nærmere info på telefon: 9767 9599 eller mail: pal.tvete@hedmark.org

 www.reisut.no