- +

Om oss

Byggopp, opplæringskotoret for Bygg- og Anleggsteknikk, Hedmark og Oppland:

 • er opprettet av medlemsbedriftene i Entreprenørforeningen EBA, for å gi service og ha kunnskap om fagopplæring

    Byggopp

 •  skriver lærekontrakt med lærlingene på vegne av medlemsbedriftene
 •  tar seg av alle formaliteter i opprettelsen og avslutningen av lærekontrakter, og gjennomføring av opplæringen
 • er ansvarlig for at bedriften gjennomfører opplæringen i samsvar med lover og forskrifter
 • deltar i vurderingssamtaler og møter ved behov
 • bistår bedriften i å bli en god opplæringsarena,
 • arrangerer kurs

Vi har lærlinger i byggfagene:

 • betongfaget
 • tømrerfaget
 • malerfaget

 og i anleggsfagene:

 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Asfaltfaget
 • Banemontørfaget

 

Kontakt oss: Gerd Kjølstad, gerd.kjolstad@nho.no, 958 53 950