- +

Satser på lærlinger Publisert: 18.09.2014 12:43

Syljuåsen Oppland AS rekrutterer gjennom lærlingeordningen. Tre nye tømrerlærlinger ble ønsket velkommen på et oppstartsmøte i bedriften 23. juni.

Tre ungdommer fra Gjøvik-distriktet har fått læreplass hos Syljuåsen Oppland AS og kan se fram til to spennende og lærerike år som tømrerlærlinger i bedriften. På oppstartsmøtet ble det orientert om rettigheter og plikter i et læreforhold i forhold til bedrift, lærling og Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk, BYGGOPP. Arbeidsklær og verktøy var også en del av velkomstpakken.

Lærlingene fikk også en innføring av elektronisk loggføring. Lærlingene plikter å dokumentere opplæringen. Derfor er det store krav og forventninger til at loggen brukes flittig. En av lærlingene har vært så heldig å stifte bekjentskap med dette verktøyet allerede på skolen.

Med på møtet var også daglig leder. Det viser at Syljuåsen Oppland AS satser på lærlinger. Vi ser fram til to spennende år. Bruk tida godt, og du er sikret en fremtid i byggebransjen.