- +

Ta deler av læretiden i utlandet

Publisert: 18.09.2014 12:42

Lærlinger i Oppland og Hedmark kan søke om utenlandsopphold i 14 uker som en del av læretida. Nå i høst reiser 35 lærlinger ut. Landa de reiser til er Danmark, England, Irland, Tyskland, Spania, Italia og Malta.

Les mer

Satser på lærlinger

Publisert: 18.09.2014 12:43

Syljuåsen Oppland AS rekrutterer gjennom lærlingeordningen. Tre nye tømrerlærlinger ble ønsket velkommen på et oppstartsmøte i bedriften 23. juni.

Les mer