- +

Betongfaget

Betongfaget består av forskaling (bygging av støpeformer for betong), armering (plassering av forsterkende stål i byggeformene), og støping (fylle betong i støpeformene), og bygging av betongelementer på fabrikk.

Betongfagarbeideren bygger forskjellige typer betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet, og har utfordrende arbeidsoppgaver med bygging av blokker, forretningsbygg, broer og damanlegg.

En kombinasjon av moderne betongteknologi, kreativitet og nøyaktighet gir konstruksjoner
som tåler enorme krefter.

Se læreplan