- +

Anleggsgartnerfaget

Anleggsgartneren jobber med bygging og vedlikehold av grøntanlegg og utearealer, og tilrettelegging for lek, idrett og fritid for alle brukergrupper.

Anleggsgartneren leder og gjennomfører den praktiske delen av driften i anlegg, som kan være private hager, kirkegårder, offentilge og private parker, friområder, veier, plasser, annen infrastruktur og natur- og kulturmark. Gjennom biologiske og tekniske kunnskaper er anleggsgartneren en miljøskapende og bevarende håndverker.

Se læreplan